Ολοκληρωμένες Λύσεις

Οι σημερινές ανάγκες των εταιρειών για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανογραφικών πόρων με το μικρότερο δυνατό κόστος χρήσης και υποστήριξης της φυσικής υποδομής επιβάλλει πλέον την λύση του virtualization.

Η QWISE θα σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση, από την αρχική αξιολόγηση της εγκατάστασης μέχρι την τελική εκπαίδευση των χρηστών.
Με την χρήση όλων των τελευταίων εργαλείων VMWARE, HYPER-V προσφέρουμε όλα τα πλεονεκτήματα του visualization, όπως:

  • consolidation
  • μείωση κόστους υφιστάμενης υποδομής
  • μείωση ανθρωποωρών διαχείρισης – παραμετροποίησης
  • Backup & Disaster Recovery