Υπηρεσίες

Αποκακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)
Μπορούμε να συνδεθούμε και να προσπελάσουμε τα δεδομένα και τις εφαρμογές σας με ασφάλεια, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε για να σας καθοδηγήσουμε προς τη λύση ενός προβλήματος ακόμα και αν δεν είστε σε κοντινό σημείο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση (IT Consulting)
Παρέχουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων ΙΤ με βάση τις ανάγκες σας για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του οργανισμού σας. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του ΙΤ τμήματος ή των χρηστών σας.

Τεχνική Υποστήριξη στον χώρο σας (On Site Support)
Οι έμπειροι μηχανικοί συστημάτων της QWISE θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά είτε στο Software είτε στο Hardware.