Υπηρεσίες Συντήρησης και Παρακολούθησης

Δεδομένης της ανάγκης για άμεση και εγγυημένη υποστήριξη ζωτικής σημασίας εξοπλισμού (server, storage κλπ), η QWISE προσφέρει συμβόλαια συντήρησης-υποστήριξης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και όρους ώστε να καλύπτουν κυρίως μικρές και μεσαίες εταιρείες.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των συμβολαίων είναι:

1. Δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά (αναλόγως το συμβόλαιο).
2. Ανταπόκριση ή/και επιδιόρθωση τεχνικού από NBD έως και 24x7x365.
3. Aνταλλακτικά στο χώρο του πελάτη (αναλόγως το συμβόλαιο).